Club News
  • No News reported.

Free Surgery Camp at D Y Patil Hospital by Nigdi-Pune

Winter in New York
24 Nov, 2017

Beneficiaries : 66

Cost : 75000

President : Hemant Kulkarni

Rotarian Team : Abha Khinvasara, Anil Kulkarni, Ankaji Patil, Arun Kumar Srivastava, Arvind khandkar, Gajanan kanitkar, Harbinder Singh Dullat, Harish vanvari, HEERA PANJABI, Hemant Kulkarni, Jagmohan Bhurji, Jayant Yewale, Kamaljeet Dullat, Kiran Rakhe, Mugdha Kulkarni, Nirmal Bhogal, Pravin ghanegaonkar, Rakesh Singhania, Ranjana Kadam, Ranu Singhania, Ravi hiremath, Ravindra Kadam, Ravindra Rajapurkar, Sadhana Kalbhor, Sanjay Devadhar, Savita Rajapurkar, Shashikala Ranna, Sheetalkumar Khinvasara, Suhas Dhamale, Sujata Dhamale, Vijay Kalbhor, Vinod bansal

Non Rotary Partner : D Y Patil Hospital Dr. Pankaj Jindal Dr Shankar Subramanium Dr Anant Kulkarni Dr Sanjeev Datey Dr Sujay Naik Dr Renu Agarkhedkar

Description :
Free surgery camp for cataract, cancer, hand surgery, plastic surgery and general surgery at D Y Patil Hospital, Pimpri. 67 surgeries were carried out including pre operative testing and post operative care.

Images :
Free Surgery Camp at D Y Patil Hospital Free Surgery Camp at D Y Patil Hospital Free Surgery Camp at D Y Patil Hospital